WARSZTATY

 

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”- czyli zapraszamy na warsztaty.

Warsztaty 

Let’s Play in English. Zabawa to Podstawa!  Szkoła z wizją i kompetencje przyszłości

Specjalne warsztaty poprowadzi wydawnictwo Oxford University Press, które publikuje w wielu krajach, w ponad 40 językach oraz w różnych formatach – drukowanych i cyfrowych.

Oxford wydaje publikacje z szerokiego spektrum akademickiego i edukacyjnego – dla wszystkich odbiorców – od dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, studentów, pracowników akademickich, czytelników i badaczy do osób prywatnych i instytucji. Jako wydział Uniwersytetu w Oksfordzie globalne wydawnictwo wspiera cele uniwersyteckie  – zwracając szczególną uwagę na jakość wydawnictw wspierających edukację oraz upowszechnianie wiedzy.

Gościom Festiwalu zaprezentuje nie tylko bogaty dorobek wydawniczy, ale poprowadzi również warsztaty dla studentów  Let’s Play in English. Zabawa to Podstawa! oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych Szkoła z wizją i kompetencje przyszłości.

Warsztaty

Dominik Szmajda

Jak napisać i wydać książkę podróżniczą 

Dzięki warsztatom dowiesz się prawie wszystko na temat wydania książki podróżniczej z punktu widzenia debiutanta: w jakim celu warto wydać książkę (a w jakim nie) wskazówki warsztatowe, czyli najczęściej popełniane błędy fotografie w książce rozwiązania edytorskie plusy i minusy różnych sposobów wydania (selfpublishing, finansowanie wydania w wydawnictwie, tradycyjnie).

DOMINIK SZMAJDA – www.dominikszmajda.com

Warsztaty poprowadzi Dominik Szmajda – współwłaściciel Wydawnictwa Sorus, a także podróżnik, autor książki Rower góral i na Ural, Prezes Fundacji im. Kazimierza Nowaka i jeden z liderów Sztafety Afryka Nowaka.

Warsztaty literackie

Promocja czasopisma Almanach Prowincjonalny połączona z warsztatami literackimi.

Studenci PWSZ będą mieli unikalną możliwość wzięcia udziału w warsztatach literackich oraz promocji czasopisma „Almanach Prowincjonalny”. Półrocznik literacko-społeczny, wydawany przez Raciborskie Centrum Kultury, na łamach którego czytelnicy znajdują wiersze, eseje, relacje z podróży oraz zdjęcia autorów z Polski, Czech i samego Raciborza. 

Raciborski „Almanach” jest pismem nie tylko pięknie wydawanym – z dbałością o szatę graficzną i fotografie, ale przede wszystkim profesjonalnie redagowanym, a jego autorzy tworzą pismo przekraczające podziały polityczne i granice państwowe.

Warsztaty literackie poprowadzi Marek Rapnicki  – redaktor naczelny czasopisma, poeta i autor takich książek jak „Barabasz i inne wiersze”, „Późna miłość. Rzym według Marka”, „Pieśń winnego” i wielu innych.